วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556

Nescafe SWOT AnalysisSWOT Analysis


Strength

Nescafe มีรสชาติที่โดดเด่น กลมกล่อม มีรสกาแฟแท้ให้เลือกสัมผัสที่แตกต่าง ถูกพัฒนาโดย
  ผู้ที่เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างความแตกต่างให้กับตราสินค้าอื่นๆที่เป็นคู่แข่ง
  อยู่ในตลาดได้เป็นอย่างดี 
- Nescafe เป็นแบรนด์ดังระดับโลกที่เป็นที่รู้จักมายาวนาน ได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี
  และมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่น
- Nescafe สามารถรักษาตำแหน่งผู้นำของตลาดกาแฟ และเป็นแบรนด์ที่อยู่ในอันดับต้นๆของโลก
- Nescafe มี Line Product ที่เข้มแข็ง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายได้
  อย่างครบถ้วน
- มีเครือข่ายร้านค้าจำนวนมาก ทำให้สามารถกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง

Weakness

กาแฟมีรสชาติที่เข้มข้นมากไปนั้นอาจจะทำให้ผู้บริโภคบางกลุ่มไม่สามารถที่จะบริโภคได้

Opportunity

- กาแฟเป็นอาหารหลักในตอนเช้าของคนยุคใหม่ เนื่องจากการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ หรือเครื่องดื่ม
  แก้ง่วงนอน เพื่อความกระฉับกระเฉง ของกลุ่มคนทำงานก็คือกาแฟ จึงถือเป็นโอกาสที่จะสามารถ
  ขยายตลาด ตลอดถึงครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากขึ้น
- ร้านค้าปลีกเติบโตขึ้นมาก และมีการกระจายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เพิ่มโอกาสในการขาย
  ให้กับ Nescafe มากขึ้น

Threat

เนสกาแฟ ได้มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก คือ เอสเปรสโซ่ มอคโคน่า ซึ่งมีคุณสมบัติและรสชาติ
  ใกล้เคียงกัน
- ผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแบรนด์ได้ง่าย (switching brand) รวมถึงทำให้ความภักดีต่อแบรนด์
  น้อยลงเช่นกัน4P’s


Product

         เนสกาแฟเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้บริษัท เนทส์เล่ มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อที่จะพยายามเจาะกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายในวงกว้าง  และปรับเปลี่ยน Package รูปแบบให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน
Price

         เนสกาแฟ ของแต่ละประเทศจะมีการกำหนดราคาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยประชาชาติของแต่ละประเทศ ซึ่งถ้าพิจารณาในภาพรวมแล้วเนสกาแฟเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคในระดับทั่วไปสามารถที่จะซื้อได้  เว้นแต่จะมีบางประเภทของสายผลิตภัณฑ์เช่น เนสกาแฟโกลด์  ที่จะเจาะกลุ่มผู้บริโภคในระดับสูง  ซึ่งผู้บริโภคในระดับปกติอาจจะเห็นว่า  เนสกาแฟโกลด์มีราคาแพง เพื่อที่เนสกาแฟจะได้มีกลุ่มเป้าหมายที่กว้างมากขึ้น  Place

         เนสกาแฟมีการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าทั่วไป ตู้ขายอัตโนมัติ จึงทำให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายหลากหลาย ผู้บริโภคสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย
Promotion

         เนสกาแฟมีการทำกลยุทธ์เพื่อดึงดูดความสนใจกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อรักษา และขยายฐานลูกค้า โดยการออกโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่อง ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น